– Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në shtëpi” të parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim Ç.

2014, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Drejtim të mjetit në mënyrë të parregullt”.

6 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në shtëpi” të parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim Ç. T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal.

1.

.

. Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit, Vlorë, dhe prej të gjykuarve Fitim Mehmetaj e Klejdi Mehmetaj, kundër. 04/L-082 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të tyre.

Penal (52 procedime); “Ndërtimi i paligjshëm” parashikuar nga neni 199/a i K. penale parashikuar nga neni 134 i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 199/a i Kodit Penal, veprat penale parashikuar nge neni 130/a i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 283,284 i Kodit Penal, vepra penale parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal, veprat penale parashikuar nga neni 137 i Kodit Penal, si dhe vepra penale. .

13. 144/2013, datë 2.

.

.

36 minutes ago · Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në kuadër të hetimeve të zhvilluara në lidhje me procedimin penal me nr. .

47, datë 23. T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal.

Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të tyre.

. Abstract: Dënimi me gjobë parashikohet si një nga dënimet kryesore në kodin penal të. Shfuqizon.

. . Spiunazhi, në pajtim me nenin 131 të Kodit Penal; 1. . Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen penale me të pandehur: {}; Akuza: Nenet 278/1 e 84 të Kodit Penal. pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ilir Panda dhe shqyrtoi çështjen në tërësi,.

.

144/2013, datë 2. 05 KB.

.

Kodi penal I Republikës së Shqipërisë Miratuar me ligjin nr.

04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN.

07.

SUBJEKTET E PROCEDIMIT PENAL 1.